จดทะเบียนจีไอข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

26 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

นางพวงรัตน์ อัศวพิศิษฐ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ได้รับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้แล้ว ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ มหาสารคาม และศรีสะเกษ หากชุมชนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนำไปแอบอ้างชื่อข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้กับสินค้าข้าวของตน จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

นอกจากนี้เตรียมจะยื่นคำขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิไทยทุ่งกุลาร้องไห้ ในสหภาพยุโรป (อียู) แต่อยู่ระหว่างการจัดทำยกร่างคำขอจดทะเบียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนคาดจะยื่นคำขอต่ออียูได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ. 2551

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า มีการยื่นขอคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับกรมแล้ว 14 คำขอ เป็นของคนไทย 34 คำขอ ต่างประเทศ 7 คำขอ ในจำนวนนี้รับขึ้นทะเบียนแล้ว 22 คำขอ ที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจสอบ แก้ไข ประกาศโฆษณาและอุทธรณ์คัดค้าน

แหล่งที่มา