คลังเสนอครม.กู้เงินจีนสร้างรถไฟฟ้า

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

18 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะนำเรื่องการเจรจากับประเทศจีน เพื่อขอกู้เงินก่อสร้างรถไฟฟ้า เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า

ซึ่งจะเป็นการนำเสนอกรอบการให้กู้และเงื่อนไขหลัก เช่น อัตราดอกเบี้ยที่จะถูกเรียกเก็บ 3% ระยะเวลาการให้กู้ 15 ปี ปลอดหนี้ 4-5 ปี

แต่อยู่บนเงื่อนไขที่ไทยจะต้องซื้อสินค้าจากจีนและให้จีนเข้ามามีส่วนร่วมในการก่อสร้างรถไฟฟ้าดังกล่าว โดยวงเงินกู้ที่เตรียมเสนอสูงถึง 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

แหล่งที่มา