ข้ามไปเนื้อหา

ครม.ไฟเขียวกู้เงินจีน สร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง หากเจบิคไม่ให้กู้

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

22 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

นายโชติชัย สุวรรณาภรณ์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ เห็นชอบร่างกรอบความตกลงทั่วไปและสัญญากู้เงินระหว่างกระทรวงการคลัง และ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของประเทศจีน มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาท ในการลงทุนก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ในกรณีที่ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น(เจบิค) ไม่ปล่อยกู้

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สำหรับเงินกู้จากธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (เจบิค) ในสายสีม่วงนั้น เจบิคเคยแจ้งว่าจะส่งหนังสือตอบกลับภายใน 2 สัปดาห์นับจากต้นเดือนตุลาคม แต่จนถึงขณะนี้ผ่านมาเกินครึ่งเดือนแล้ว หากพ้นจากนี้ก็คงหมดหวังในเส้นสีม่วงแล้ว

สำหรับเงื่อนไขในการกู้จีนกำหนดเงื่อนไจให้กู้เพื่อใช้ในการนำเข้า วัสดุเครื่องจักร และอุปกรณ์จากจีน มูลค่าไม่น้อยกว่า 50% ของมูลค่าโครงการ

แหล่งที่มา