ครม.อนุมัติสร้างรถไฟรางคู่ 2 เส้นทาง มุ่งหน้าสู่แหลมฉบัง

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

22 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

นายโชติชัย สุวรรณาภรณ์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการนำร่องการพัฒนาระบบการจัดการขนส่งสินค้าและบริการ ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เสนอ 2 เส้นทาง คือ การก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นทาง ขอนแก่น – นครราชสีมา - ท่าเรือแหลมฉบัง และ เส้นทาง นครสวรรค์ - ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเป็นต้นแบบในการสนับสนุนให้มีการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ทางรถไฟ โดยมีการรวบรวมและกระจายสินค้าที่ย่านกองเก็บตู้สินค้าในภูมิภาค ซึ่งจะช่วยลดเวลาและต้นทุนการขนส่ง

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า โครงการนำร่องดังกล่าวอาจใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยสิ้นเดือนตุลาคมนี้ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะหารือในรายละเอียดถึงหลักเกณฑ์การกู้เงิน โดยกำหนดกรอบการกู้เงินไว้ที่ประมาณ 20,000 ล้านบาท

ส่วนระยะเวลาการกู้เงินนั้นต้องการให้อยู่ในช่วงเวลา 3-5 ปี แต่ขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีทั้ง 2 กระทรวงเป็นผู้พิจารณาอีกครั้งว่า มีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไร ซึ่งเชื่อว่าทั้ง 2 โครงการหากเดินหน้าจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการผ่านระบบราง มากขึ้น เพราะปัจจุบันการขนส่งสินค้าของไทยส่วนใหญ่จะเป็นทางถนน เนื่องจากการลงทุนทางรถไฟยังมีน้อย

แหล่งที่มา