ข้ามไปเนื้อหา

ขนส่งเสนอ แท็กซี่ใหม่ ต้องเป็นเอ็นจีวีเท่านั้น

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

19 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ในขณะนี้ได้เสนอร่างกฎกระทรวงคมนาคม ให้ พล.ร.อ.ธีระ ห้าวเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงนามประกาศว่า การจดทะเบียนรถแท็กซี่รุ่นใหม่ จะต้องเป็นรถแท็กซี่ที่ใช้ก๊าซเอ็นจีวีเป็นเชื้อเพลิงเท่านั้น

เพื่อส่งเสริมเรื่องการประหยัดพลังงานและลดมลพิษในเขตเมือง เพราะเอ็นจีวีเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด คาดว่า ประกาศฉบับนี้จะมีผลตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

ซึ่งแต่ละเดือนจะมีรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนใหม่ประมาณ 500 คัน

แหล่งที่มา