ขนส่งเผย อาจพิจารณาขึ้นค่าเรือโดยสาร หากดีเซลทะลุ 28 บาทต่อลิตร

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

17 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

นายประสงค์ ตันมณีวัฒนา อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับผู้ประกอบการเรือโดยสารและเรือข้ามฟาก ว่า ทางกรมได้พิจารณากรณีที่ผู้ประกอบการขอปรับขึ้นค่าโดยสารเรือข้ามฟากเพิ่มอีก 1 บาท และเรือโดยสารระยะทางละ 2 บาท แล้วเห็นว่า ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา อยู่ที่ระดับ 25.04 บาทต่อลิตร ยังอยู่ในระดับที่ผู้ประกอบการรับได้

จึงให้ชะลอการขึ้นค่าโดยสารไปก่อนจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2551 อย่างไรก็ตาม หากราคาน้ำมันดีเซลปรับขึ้นมากจนถึงระดับ 28 บาทต่อลิตร กรมจะหารือกับผู้ประกอบการเรืออีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทางผู้ประกอบการเรือก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพื่อช่วยบรรเทาภาระให้กับประชาชน

ด้าน นาวาโทปริญญา รักวาทิน นายกสมาคมเรือไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา กล่าวว่า ผู้ประกอบการจะตรึงค่าโดยสารตามที่กรมการขนส่งทางน้ำ ร้องขอไปอีกระยะหนึ่ง แม้ว่าจะต้องรับภาระราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับเพิ่มขึ้น เพื่อบรรเทาภาระให้ผู้โดยสาร แต่หากราคาน้ำมันยังปรับขึ้นต่อเนื่อง ก็จะกลับมาหารือใหม่ เพราะขณะนี้ต้นทุนน้ำมันเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 46 และเรือโดยสารบางสายขาดทุนแล้ว โดยเฉพาะเรือข้ามฟากที่ต้องรับภาระสูงมาก เนื่องจากซื้อน้ำมันดีเซลแพงกว่าราคาหน้าสถานีบริการถึง 1 บาท อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการเรือโดยสารยืนยันจะไม่มีการหยุดให้บริการ ยังคงให้บริการตามปกติ

แหล่งที่มา