การแข่งขันผลิตหนังสั้นวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 (Science Film Festival I)

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แม่แบบ:วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552

การแข่งขันผลิตหนังสั้นวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 (Science Film Festival I)

สถานที่ จะดำเนินการฉาย และตัดสินในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ห้อง SC312 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ

หลักเกณฑ์การสมัคร 1. จะต้องเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เท่านั้น โดยในทีมจะประกอบด้วยสมาชิกชั้นปีเดียวกัน หรือต่างชั้นปีก็ได้
2. สมัครเป็นทีมๆละไม่เกิน 4 คน
3. เนื้อหาของหนังจะต้องสอดคล้องเกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเท่านั้น เช่น วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์กับวัฒนธรรมประเพณี, กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
4. ความยาวของหนัง 5-10 นาที/เรื่อง
5.จะต้องบันทึกด้วยวิดีโอ และแก้ไขด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ให้สมบูรณ์ก่อนนำส่ง
6. สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552 – วันที่ 15 กรกฎาคม 2552
7. นำส่ง DVD,CD หนัง พร้อมภาพถ่ายทำขั้นตอนการทำงานที่สมบูรณ์ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2552

รางวัล
-รางวัลที่ 1 เงิน พร้อมเกียรติบัตร
-รางวัลที่ 2 เงิน พร้อมเกียรติบัตร
-รางวัลชมเชย เกียรติบัตร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
- คุณทุติยาภรณ์ วีระกุล โทรศัพท์ 045-353401-4 ต่อ 4433 โทรสาร 045-353422
ผู้ประสานงานการแข่งขันการผลิตหนังสั้นวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1

แหล่งที่มา