การรถไฟฯ ประสานหน่วยทหาร เปิดเดินรถจากหาดใหญ่ ถึง สุไหงโกลก

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

19 ธันวาคม พ.ศ. 2548 

นางสาวมณฑกาญจน์ ศรีวิลาศ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่า เมื่อวานนี้นายจิตต์สันติ ธนะโสภณ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อควบคุมสั่งการ การซ่อมแซมสะพานรถไฟในจุดที่น้ำท่วม พร้อมทั้งประสานกับหน่วยงานทหารเพื่อนำรถยนต์มาขนถ่ายผู้โดยสารท้องถิ่นที่ประสงค์จะเดินทางระหว่างสถานีเทพากับสถานีปัตตานีที่ถูกน้ำท่วมให้สามารถเดินทางได้ และสั่งการให้มีการเดินรถท้องถิ่นวิ่งเป็น 2 ช่วง จากสถานีหาดใหญ่ ถึงสถานเทพา และช่วงจากสถานีปัตตานีถึงสถานีสุไหงโกลกในทันทีเพื่อลดความเดือนร้อนของประชาชน ฉะนั้น การเดินทางของประชาชนในวันนี้ จึงมีขบวนรถไฟวิ่งตลอดเส้นทาง แต่ช่วงที่เป็นสะพานถูกกระแสน้ำพัดคอสะพานขาดรอการซ่อมแซมนั้น ผู้โดยสารจำเป็นต้องขนถ่ายเดินทางโดยรถยนต์ของทหารเพื่อไปโดยสารขบวนรถไฟอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการเดินทางอาจไม่ได้รับความสะดวกและล่าช้าบ้าง การรถไฟฯ ต้องขออภัยผู้โดยสารมา ณ โอกาสนี้

ด้านการเดินรถไฟที่จะออกจาสถานีกรุงเทพ ในวันนี้ มีการเปลี่ยนปลายทางและงดเดินขบวนรถ ดังนี้ ขบวนรถเร็วที่ 171 กรุงเทพ - สุไหวโกลก ออกกรุงเทพเวลา 13.00 น. เปลี่ยนสถานีปลายทาง กรุงเทพ - หาดใหญ่ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ ออกกรุงเทพเวลา 14.15 น. เปลี่ยนสถานีปลายทาง กรุงเทพ - ปาดังเบซาร์ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37 กรุงเทพ - สุไหงโกลก ออกกรุงเทพเวลา 15.15 น. เปลี่ยนสถานีปลายทาง กรุงเทพ - หาดใหญ่ ขบวนรถเร็วที่ 169 กรุงเทพ - ยะลา ออกกรุงเทพเวลา 15.50 น. เปลี่ยนสถานีปลายทาง กรุงเทพ - หาดใหญ่ ขบวนรถด่วนที่ 83 กรุงเทพ - ตรัง ออกกรุงเทพเวลา 17.05 น. งดเดิน ขบวนรถเร็วที่ 167 กรุงเทพ - กันตัง ออกกรุงเทพเวลา 18.20 น. เปลี่ยนสถานีปลายทาง กรุงเทพ - ทุ่งสง ขบวนรถด่วนดีเซลรางที่ 41 กรุงเทพ - ยะลา ออกกรุงเทพเวลา 22.50 น. เปลี่ยนสถานีปลายทาง กรุงเทพ - หาดใหญ่

ส่วนขบวนรถในเส้นทางรถไฟสายแยกเข้านครศรีธรรมราช ยังมีเดินตามปกติ ซึ่งการรถไฟฯ ได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมทางที่ถูกน้ำท่วม และสะถานรถไฟที่ชำรุดเพื่อเปิดการเดินรถโดยเร็วที่สุด แต่หากมีผู้โดยสารที่ไม่ประสงค์จะเดินทางก็สามารถติดต่อขอคืนเงินค่าโดยสารได้เต็มราคาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสถานีรถไฟในเส้นทางทุกแห่ง หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

แหล่งที่มา