กองทุนน้ำมันเตรียมทยอยส่งเงินเข้าสมทบสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้

17 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการ สำนักเงินกู้ตลาดเงินทุนต่างประเทศ กล่าวว่า แหล่งทุนที่ใช้ในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต สำหรับส่วนที่ใช้เงินอุดหนุนในการก่อสร้างจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนั้น เมื่อกองทุนได้ชำระหนี้เสร็จแล้วสิ้นปี จะเริ่มส่งเงินให้กองทุนอนุรักษ์พลังงานเพื่อระบบราง 1,000 ล้านบาทต่อเดือน จากการจัดเก็บเงินเข้ากองทุน 0.5 สตางค์ต่อลิตร และหากจัดเก็บเงินเข้ากองทุน 0.75 สตางค์ต่อลิตร ทำให้มีเงินสะสมในกองทุนเพิ่มเป็น 20,000 ล้านบาท หลังจากนั้น 6 เดือน จะส่งเงินเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าเพิ่มเป็น 1,200 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งจะทำให้กองทุนมีเงินรองรับในการก่อสร้างประมาณ 12,000-16,000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นสัดส่วนที่เพียงพอในการใช้ก่อสร้างเฟสแรก

สำหรับการก่อสร้างสายสีม่วง ช่วงบางซื่อ-บางใหญ่ สบน.ยังคงรอรอผลการตัดสินใจของธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (เจบิก) ในสิ้นเดือนนี้ หากข้อเสนอมาถึงหลัง 22 ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังการประกาศกฎหมายการเลือกตั้งแล้ว ดังนั้น การประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติโครงการขนาดใหญ่ คงต้องเสนอให้รัฐบาลชุดต่อไปเป็นผู้ดำเนินการ เพราะรัฐบาลชุดปัจจุบันต้องอยู่ในฐานะรัฐบาลรักษาการ ซึ่งไม่สามารถอนุมัติโครงการใหม่ขนาดใหญ่ได้

(คัดลอกจากเว็บไซต์ผู้จัดการ)

อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื่อเพลิง แยกตามประเภทน้ำมันดังนี้ (หน่วย: บาท/ลิตร)

น้ำมัน ราคา ณ หัวจ่าย (ปตท.) 18 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เงินส่งเข้ากองทุนฯ
เบนซิน 95 30.39 4.0000
แก๊ซโซฮอล 95 26.89 0.7000
เบนซิล 91 29.59 3.7000
แก๊ซโซฮอล 91 26.09 0.2000
ก๊าด 26.96 0.1000
ดีเซลหมุนเร็ว 27.34 1.5000
ดีเซลหมุนเร็วบี 5 (ไบโอดีเซล) 26.64 1.0000
ก๊าซยานพาหนะ (LPG) 16.81 * - 0.9435 **

หมายเหตุ
* หน่วย: บาท/กิโลกรัม
** กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจ่ายเงินอุดหนุน

อ้างอิง

ข้อมูลอื่นๆ

แหล่งที่มา