กรรมาธิการแรงงานฯ เรียกร้องขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 9 บาททั่วประเทศ

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

29 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

29 ตุลาคม - นายมนัส โกศล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) แรงงานและสวัสดิการสังคม แถลงว่า กมธ.ได้จัดงานสัมมนา การติดตามข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมี 12 สภาองค์การลูกจ้าง และ 1 สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย และผู้นำแรงงานจำนวน 100 คน เข้าร่วม

กรณีค่าแรงขั้นต่ำที่คณะกรรมการค่าจ้างได้มีมติปรับไปแล้วนั้น ที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วย และให้คณะกรรมการติดตามข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมการค่าจ้างให้ทบทวนมติดังกล่าว โดยขอให้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำในอัตราเดียวกันทั่วประเทศคนละ 9 บาทต่อวัน และขอคำตอบภายใน 7 วัน

ทั้งนี้ ไม่มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาตามดัชนีค่าครองชีพที่ปรับสูงขึ้นมา รวมทั้งรัฐบาลได้ปรับขึ้นค่าจ้างข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจไปแล้ว 4% จึงขอให้คณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำพิจารณาโดยเร่งด่วน ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน ถ้าคำตอบไม่เป็นไปตามมติ เครือข่ายจะมีการขับเคลื่อนต่อไป

แหล่งที่มา