กรมการค้าภายใน ยันสินค้าส่วนใหญ่ยังไม่ขึ้นราคา

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

13 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

นายยรรยง พวงราช อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ได้ควบคุมราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ส่วนใหญ่ไว้แล้ว และจะยังไม่ขึ้นราคา

ทั้งนี้ ได้อนุมัติให้ขึ้นราคาเพียง 3 - 4 รายการเท่านั้น เนื่องจากวัตถุดิบขึ้นราคาสูงมาก เป็นเรื่องสุดวิสัยที่จะอั้นไว้ ส่วนอาหารสด หรืออาหารประจำวันในตลาดสดนั้น ยังไม่ขึ้นราคา

แต่ในส่วนของน้ำปลา นม และกาแฟ ขึ้นไปนิดหน่อย สำหรับสินค้าที่ไม่ควบคุม กรมการค้าภายใน ก็ไปควบคุมราคาที่ต้นทาง ให้ได้ราคาที่เป็นธรรม ซึ่งผู้ผลิตให้ความร่วมมือดีมาก

อย่างไรก็ตาม การร้องเรียนเรื่องราคาสินค้า กรมการค้าภายในเปิดสายด่วน 1569 ตลอด 24 ชม. และมีสายตรวจอยู่ในกทม. ซึ่งประจำอยู่ทุกจังหวัด เพื่อเตรียมพร้อมออกตรวจสอบทันที

แหล่งที่มา