"สพรั่ง" โยกตำแหน่งผู้บริหารทีโอที

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

16 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ที่มี พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ได้อนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายระดับผู้บริหารใหม่ เพื่อให้ สอดคล้องงานและตรงความสามารถ

โดยแต่งตั้งให้นายอานนท์ ทับเที่ยง เป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล แทนนางทิพวรรณ วุฑฒิสาร ย้ายไปเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานตรวจสอบ นางแน่งน้อย วนานุเวชพงศ์ เป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน นายสุเทพ ศรีสุวรรณ เป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารการลงทุน นายวรุธ สุวกร เป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส นายสายัณห์ ถิ่นสำราญ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาด แทนนายพีระพันธุ์ สุนทรศารทูล ที่ย้ายไปเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส นายวาสุกรี กล้าไพรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกิจการพิเศษ

“การปรับเปลี่ยนโยกย้ายครั้งนี้ เป็นการปรับเปลี่ยนประจำ ปี เพื่อความเหมาะสม และทดแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ โดยยืนยันว่าไม่มีจุดประสงค์ที่จะกลั่นแกล้งใคร เพราะทุกตำแหน่งได้ พิจารณาจากความสามารถของแต่ละบุคคลเป็นหลัก เช่น ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน เพราะทีโอทีไม่มีนโยบายกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น ไม่จำเป็นต้องเปิดรับสมัครคนนอก” พ.อ.นที ศุกลรัตน์ กรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าว

ด้านนายกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ทีโอทีกล่าวว่า การปรับเปลี่ยนโยกย้ายครั้งนี้ เป็นอำนาจหน้าที่ของบอร์ด โดยฝ่ายบริหารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการแต่อย่างใด

เชื่อว่าการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะไม่ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของทีโอที เพราะเป็นการปรับเปลี่ยนตามวาระ และมีเพียงบางตำแหน่งเท่านั้นที่ถูกโยกย้าย ไม่ใช่ทั้งหมด

แหล่งที่มา