น้ำมันแพง-สินค้าขึ้นราคา ดันดัชนีเงินเฟ้อพุ่งร้อยละ 2.5

จากวิกิข่าว, แหล่งข่าวเสรีที่คุณร่วมเขียนได้
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรืออัตราเงินเฟ้อ ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 โดยระบุว่า อัตราเงินเฟ้อมีการปลี่ยนแปลงสูงขึ้นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าโดยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยสะสมในช่วง 10 เดือนแรกของปีสูงขึ้นร้อยละ 2.1

ทั้งนี้เป็นผลมาจากดัชนีราคาสินค้าในหมวดอาหารสูงขึ้นร้อยละ 2.6 โดยราคาสินค้าที่มีการปรับราคาสูงขึ้นได้แก่ ไข่ไก่ นม ผลิตภัณฑ์นม กับข้าวสำเร็จรูป และผักสด และดัชนีราคาในหมวดที่ไม่ใช่อาหารสูงขึ้นอีกร้อยละ 2.3 โดยราคาสินค้าที่สูงขึ้นได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง บุหรี่ สุรา และค่าโดยสารรถยนต์สาธารณะ

สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั้งปีของประเทศนั้น นายศิริพล ยังกล่าวด้วยว่า ไม่น่าจะเกินร้อยละ 2.5 ทั้งนี้ ต้องรอดูสถานการณ์ราคาน้ำมันและค่าเงินบาท ที่มีการปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นสำคัญ และในส่วนหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ เป็นการดูแลภาวะเงินเฟ้อ ราคาสินค้า และต้นทุนการผลิตให้เหมาะสมเป็นสำคัญ นอกเหนือจากการควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ในเกณฑ์

แหล่งที่มา